loader
Проверка на резултати

Изследвания и цени

ПКК 6,00 лв.
СУЕ 2,00 лв.
ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 3.00 лв.
ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ. 3.00 лв.
ДКК 6,00 лв.
МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТР. 6,00 лв.
ДКК+МОРФОЛОГИЯ 9,00 лв.
ВИТАМИН В12 20,00 лв.
ВИТАМИН Д ТОТАЛ 28,00 лв.
ФЕРИТИН 16,00 лв.

КАЧ. ПРОБИ 3.00 лв.
СЕДИМЕНТ 2.00 лв.
КАЧ. ПРОБИ+СЕДИМЕНТ 5.00 лв.
АМИЛАЗА В УРИНА 10.00 лв.
МИКРОАЛБУМИНУРИЯ 12,00 лв.

ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 5.00 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време/АПТТ/ 5.00 лв.
Д-ДИМЕР 20.00 лв.
ФИБРИНОГЕН 5.00 лв.

КРЪВНА ЗАХАР 5.00 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време/АПТТ/ 5.00 лв.
КЗП 7.00 лв.
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ/ОБРЕМЕНЯВАНЕ С ГЛЮКОЗА/ 7.00 лв.
КРЕАТИНИН 5.00 лв.
УРЕЯ 5.00 лв.
БИЛИРУМБИН ОБЩ 6.00 лв.
БИЛИРУБИН ДИРЕКТЕН 6.00 лв.
ОБЩ БЕЛТЪК 6.00 лв.
АЛБУМИН 6.00 лв.
ХОЛЕСТЕРОЛ 5.00 лв.
HDL 5.00 лв.
LDL 5.00 лв.
ТРИГЛИЦЕРИДИ 5.00 лв.
КР. ЗАХАР+ХОЛ.+HDL+LDL+ТРИГЛ. 18.00 лв.
ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН 16.00 лв.
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 5.00 лв.
ASAT 6.00 лв.
ALAT 6.00 лв.
GGTP 6.00 лв.
ASAT+ALAT+GGTP 15.00 лв.
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 6.00 лв.
КРЕАТИНКЕНАЗА 6.00 лв.
АМИЛАЗА 9.00 лв.
ЛИПАЗА 8.00 лв.
NA+K 7.00 лв.
КАЛЦИЙ-Ca 5.00 лв.
ФОСФОР-P 5.00 лв.
ЖЕЛЯЗО-Fe 7.00 лв.
ЖСК 7.00 лв.
МАГНЕЗИЙ-Mg 7.00 лв.
ХЛОРИДИ-Cl 6.00 лв.
ЙОНИЗИРАН КАЛЦИЙ-CA++ 5.00 лв.
ИНСУЛИН-IRI 16.00 лв.
CRP 8.00 лв.
AST 5.00 лв.
RF 5.00 лв.

TSH 15.00 лв.
FT3 15.00 лв.
FT4 15.00 лв.
TPO-MAT 16.00 лв.
TG-TAT 16.00 лв.
TSH+FT3+FT4 40.00 лв.
TPO+TG 30.00 лв.
TSH+FT3+FT4+TPO+TG 65.00 лв.
PSA 18.00 лв.
FREE PSA 18.00 лв.
PSA+FPSA 35.00 лв.
CEA 18.00 лв.
Ca 19-9 18.00 лв.
Ca 15-3 18.00 лв.
Ca 125 18.00 лв.
PROGESTERON 15.00 лв.
LH 14.00 лв.
FSH 14.00 лв.
PROLACTIN 14.00 лв.
ESTRADIOL/ESTROGEN/ 14.00 лв.
LH+FSH+PROL.+E2+PROG. 65.00 лв.
LH+FSH+PROL/PROG, E2/ 40.00 лв.
TESTOSTERON 18.00 лв.
BETA+ЧХГ 18.00 лв.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСТРИЦИ/ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО С ТИКСО ЛЕНТА/ 9.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЧРЕВНИ ПРОТОЗОИ/ФЕКАЛНА ПРОБА/ 10.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХЕЛМИНТИ/ФЕКАЛНА ПРОБА/ 11.00 лв.
ПАРАЗИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ 12.00 лв.
КОМПЛЕКСНО МИКРОБИОЛОГИЧНО И ПАРАЗИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ-ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 24.00 лв.
ЗДРАВНА КНИЖКА 25.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТОКСОПЛАЗМОЗА IgG 28.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТОКСОПЛАЗМОЗА IgM 28.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЕХИНОКОКОКОЗА IgG 28.00 лв.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕЦЕС 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА ЗА УРОКУЛТУРА 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАНЕВ МАТЕРИАЛ И ГНОЙ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАЧКА 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЯКУЛАТ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЪРЛЕН СЕКРЕТ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОСЕН СЕКРЕТ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЧЕН СЕКРЕТ 14.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УШЕН СЕКРЕТ 14.00 лв.
КЛОСТРИДИУМ/ФЕЦЕС/ 30.00 лв.

HBsAg
ANTIHCV 16.00 лв.
ANTIHIV 14.00 лв.
WASS 7.00 лв.
HBsAg+ANTIHCV+ANTIHIV+WASS 45.00 лв.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА ПО СИСТЕМАТА ABO И Rh ФАКТОР 15.00 лв.
ОПРЕДЕЛЯНЕ ТИТЪРА НА ИМУННИТЕ АНТИТЕЛА 30.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АЛОЕРИТРОАНТИТЕЛА С ПОЛИВАЛЕНТЕН СЕРУМ 50.00 лв.

Окултни кръвоизлизви 10.00 лв.
Helicobacter pillory/серум/ 18.00 лв.
Helicobacter pillory/фецес/ 25.00 лв.
img
Изследвания

Самостоятелно медико-диагностична лаборатория „Сий Лаб“ разполага с високоспециализирана и модерна апаратура и извършва широка гама от изследвания в различни области: хематология и имунохематология, коагулация, биохимия , имунология, хормонални изследвания, туморни маркери, вирусология, микробиология, паразитология, уринен анализ.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за безопасност. Качеството на резултатите се осигурява чрез системата за ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството на клинико-лабораторните изследвания.

Области
  • Хематология
  • Имунохематология
  • Коагулация
  • Биохимия
  • Имунология
  • Хормонални изследвания
  • Туморни маркери
  • Вирусология
  • Микробиология
  • Паразитология
  • Уринен анализ