loader
Проверка на резултати
img

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

На 03.07.2023 г. САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИЙ ЛАБ ООД сключи с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.005-1108-C01 за проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGeneration EU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е на обща стойност 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. безвъзмездно финансиране, с продължителност 12 месеца.
Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на предприятието.