самостоятелна

медико-диагностична

лаборатория

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - Варна

Медицински центрове Бодимед в София и Пловдив

 

На 02.09.2020 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-11045-С01 между СМДЛ СИЙ ЛАБ ООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

 

За лабораторията

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „SeaLab“ ООД е създадена в края на 2008 година в град Варна. Тя се намира на бул. „Република“ №15, ет. 1, базирана в Медицински комплекс „Младост“. Лабораторията е модерно оборудвана с апарати последни модели на водещи фирми в лабораторната диагностика. Работи само с висококачествени консумативи. СМДЛ „SeaLab“ отговаря на всички европейски изисквания за качество и прецизност на медицинските изследвания. Използват се така наречените затворени системи за вземане на кръв. Състоят се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват на пациента удобство, защита и по-добра ефективност на пробите. Ние предлагаме високо качество на обслужването, съобразено с изискванията на всеки отделен пациент. Екип от висококвалифицирани специалисти гарантира бързото и качествено извършване на изследванията, осигурява диагностична информация, подпомага при правилната интерпретация на получените резултати. Работи както с направления от НЗОК, така и платени тестове.

Цените на предлаганите изследвания са конкурентни и напълно достъпни. За улеснение на пациентите сме разработили диагностични пакети за различни видове заболявания.

Вашите резултати можете да получите на място и по Интернет на страницата на СМДЛ „ SeaLab“.

Поддържаме висок стандарт на провеждане на клиничните проучвания при спазване изискванията на българските и международните норми.

В СМДЛ „SeaLab“ се извършва системен вътрешен лабораторен контрол на изследваните проби, апаратурата и диагностикумите. Лабораторията участва във циклите на Националната система за външна оценка на качеството.

 
 
ТУК можете да проверите
Вашите резултати
X
ЕГН
ДАТА Select date