самостоятелна

медико-диагностична

лаборатория

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - Варна

Права и задължения на пациента

За всяка визита при лекар се плаща задължителна потребителска такса в размер на 1 % от минималната работна заплата. В момента таксата е 2,40 лв.
Такса се заплаща и за всеки ден престой в болница – тя е 2% от минималната работната заплата.
Ако ви се налага лечение над 10 дни в рамките на годината, не заплащате потребителска такса за престоя си след 10-ия ден.
При изследване в лаборатория за вземането на биологичен материал се плаща еднократна сума, определена от лабораторията. Тази цена, независимо от броя на изследваните показатели, не може да бъде по-висока от 2 лв.
Когато се плаща сумата от 2 лв., лабораторията не може да ви иска и потребителска такса отделно.Тя се плаща само в лаборатории, които не удържат сума за вземане на биологичен материал.
Лекарят и лабораторията трябва да издават на пациента документ за заплатените суми.
Личният лекар е първото стъпало в здравната система. Той трябва да осигурява 24-часова медицинска помощ, като в случайте когато не е на разположение през нощта или в почивните дни е длъжен да насочи пациентите си към друг лекар или медицинска практика.
Личният лекар прави и домашни посещения и води диспансерни пациенти.
Всеки здравноосигурен има право на профилактичен преглед веднъж годишно. Този преглед съдържа различни дейности според възрастта и пола.
Неосигурените заплащат всички дейности, извършвани от личния лекар – прегледи, имунизации, изписване на лекарства, прегледи при специалист.
Личния лекар издава на пациента “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение /талон№3/ или “Медицинско направление за високоспециализирана медицинска дейност /талон №3А/. Двете бланки са валидни до 30 календарни дни.
За лабораторно изследване личният лекар или специалист издава “Медицинско направление за медико-диагностична дейност” /талон №4/. то също е валидно 30 дни.
При нарушение на Вашите права като здравноосигурен можете да подадете писмена жалба до директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/, Районния център по здравеопазване. Копие от жалбата се подава и до Районната колегия на Българския лекарски съюз.
За да разберете повече за своите права и задължения можете да намерите информация в “Закона за здравето”, “Закона за здравното осигуряване”, Националния рамков договор и приложенията към него, както и в наредби на Министерството на здравеопазването.
Тези документи са достъпни и в интернет.

 
 
ТУК можете да проверите
Вашите резултати
X
ЕГН
ДАТА Select date