самостоятелна

медико-диагностична

лаборатория

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - Варна

Биохимични изследвания - цени

Кръвна захар

2.20 лв.

Кръвно-захарен профил

6.00 лв.

Креатинин

3.20 лв.

Урея

3.20 лв.

Билирубин общ

4.50 лв.

Билирубин директен

4.50 лв.

Общ белтък

4.50 лв.

Албумин

4.50 лв.

Холестерол

3.20 лв.

HDL Холестерол

4.50 лв.

Триглецириди

3.20 лв.

LDL Холестерол

4.50 лв.

Гликиран хемоглобин HbA1C

15.00 лв.

Пикочна киселина

3.20 лв.

ASAT

4.50 лв.

ALAT

4.50 лв.

Креатининкеназа

4.50 лв.

ГГТР

4.50 лв.

Алкална фосфатаза

4.50 лв.

Амилаза

8.00 лв

Липаза

6.50 лв.

Na+K

5.20 лв.

Са - Калций

3.90 лв.

Р - Фосфор

3.90 лв.

Fe - Желязо

5.50 лв.

ЖСК

5.50 лв.

Mg

6.50 лв.

СК-МВ

5.00 лв.

Cl

4.00 лв.

Са++

5.00 лв.

Глюкозо толерантен тест

5.00 лв.

 

.

 
 
ТУК можете да проверите
Вашите резултати
X
ЕГН
ДАТА Select date